Om Strandhugg


Stranden i Skummeslövsstrand, Halland är en plats där många olika behov kring landskapet möts och nötts. 


I projektet Strandhugg har designgruppen Byggstudio, med Hanna Nilsson som har rötter i Skummeslövsstrand, bjudit in designer och arkitekter Everyday Studio (DK), Jenny Nordberg (SE) och Rintala Eggertsson (NO) att skapa tre nya slags möbler till stranden. Möblerna är gjorda för, med och av stranden och förhåller sig på olika vis till det föränderliga landskapet. De inbjudna arkitekterna har alla erfarenheter av att arbeta med strandnära projekt i sina respektive hemländer. 


Vi har velat prova att skapa några mötesplatser på den långa stranden som samtidigt uppmuntrar till användning av hedkanten och stranden och/eller förhåller sig på olika sätt till den, både form- och funktionsmässigt. Heden och hedkanten som många älskar den idag har ursprungligen bildats genom arbete, genom ett bruk och visst slitage av landskapet för länge sedan. För att bibehålla det öppna hedlandskapet med sandgropar behöver området användas eller regelbundet skötas. Vi tycker det är intressant att tänka över hur man på olika sätt, sociala eller lekfulla kan uppmuntra till mer användning och samtidigt underhåll. 


Under sommaren 2022 blir möblerna några små tillägg som kanske utvidgar användningen och samtalen kring platsen. Vi ser dem som prototyper som gör ett strandhugg här under sommaren, undersöker och kanske ger fler idéer till hur strandområdet kan underhållas eller utvecklas.     


Välkomna alla att prova och använda möblerna! Vi ses på stranden!


-Hanna Nilsson-


FRÅGOR OM PROJEKTET: 

Hanna Nilsson 

hanna@byggstudio.com

www.byggstudio.com

Foton: Lotten Pålsson

SPECIELLT TACK till fritids på Skoskumsgården, Jobbtorg och Aktivitetstorg Laholm, Tångallmänningen, Badortsföreningen, Laholms kommun, Länsstyrelsen i Halland, Bo Brink, Christer Sjöberg, Kendro Vejklint och Helena Åström för hjälp och lokalt engagemang! 


TACK till Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Laholms kommun, Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond och Svensk-danska kulturfonden för bidrag som möjliggjort projektet. 


TACK till Organowood för spons av trä.